5 דברים שלא ידעתם על הלכות חתונה חרדית

חופה בחוץחתונה חרדית היא אירוע מיוחד שההכנות אליו הן רבות. דברים רבים נלקחים בחשבון שנים לפני ערב החתונה עצמה והורים חרדים הרוצים להביא את ילדיהם בברית הנישואין, עמלים שנים רבות לקראת האירוע עצמו.

לחתונה חרדית הלכות ייחודיות ולא מתפשרות. הנה 5 דברים שאולי לא ידעתם על הלכות חתונה חרדית:

 

חדר ייחוד

לאחר טקס החופה בטקס חתונה חרדית, נהוג שהזוג ייכנס יחדיו לחדר ייחוד. המנהג כיום כבר אינו משמש להתייחדות כפי שהיה נהוג בעבר, הזוג, שבמהלך היום צם, נכנס לחדר לנהל שיחה אישית תוך כדי שבירת הצום. מחוץ לחדר, שני העדים שליוו אותם מתחת לחופה שומרים על החדר כדי לאפשר, כביכול, את המימוש הפיזי של הנישואין.

הצורך בחדר ייחוד נובע מהרצון לשמר את תהליך הנישואין ההלכתי. בימי קדם, על מנת שזוג מאורס ייחשב נשוי, היה על האישה להיכנס למרחב הנמצא ברשותו של הגבר. למרחב זה קראו חופה, בו הזוג היה מתייחד.

בימינו, אין התייחדות תחת החופה ולכן יש צורך בחדר ייחוד.

 

ההינומה

נהוג לחשוב שמנהג כיסוי ראש הכלה בהינומה על ידי החתן נעשה רק מטעמי צניעות, אך הנוהג הקדום מוזכר במשנה בהקשרים נוספים. יש המפרשים את כיסוי ראשה של הכלה על ידי החתן כהסכמה מצידה לחתונה וכפרישת חסותו עליה, ובעצם פעולת כיסוי הראש בהינומה מתחיל טקס החופה. סיבה נוספת לכיסוי ראש הכלה היא כוונתה להתקדש ללא קשר לשווי הטבעת, תחת מעטה ההינומה היא אינה מצליחה לאמוד את שווי הטבעת ובכך מעבירה מסר שכוונתה אמתית וכי הנישואין כשרים.

 

שבע ההקפות

עוד מנהג אשר מאפיין חתונה חרדית הוא מנהג שבע ההקפות בו הכלה סבה שבע פעמים סביב החתן ונעמדת לימינו בא לסמל את שבעת הרקיעים בהם מתגלה הקב"ה, אבל אולי יפתיע אתכם לגלות ששבע ההקפות תפקידן לסמל דברים נוספים, למשל את נשגבות האירוע. המעגליות, בה אין התחלה ואין סוף, מרמזת שמדובר ברעיון אינסופי שאין ביכולתנו להבין את כל רבדיו. למספר שבע יש תפקיד חשוב והוא מסמל, מעבר לשבעת הרקיעים בהם מתגלה הקב"ה, שלמות. שלמות כי העולם נברא בשבעה ימים, וכך מעמד החתונה וטקס הנישואין נחשבים מיוחדים, שלמים ונשגבים.

 

יום כיפורים נוסף

יום החתונה בחברה החרדית משול ליום הכיפורים עבור הזוג העתיד להינשא. יום החתונה נפתח בצום עבור שני בני הזוג החל מבוקר יום החתונה ועד לרגע שתיית היין מתחת לחופה וזאת, כדי למקד אותם באחריות הרבה, להתרכז במעמד הרוחני והנפשי ולא בצורכי הגוף. הסברה היא שהחתן חוזר בתשובה שלמה ועמוקה כל כך עד מחילה על כלל עוונותיו – בכל חייו, עד עתה. וכדי שהתשובה תהה שלמה יש להתענות. כדי להמחיש את חשיבות כפרת העוונות ביום זה, בני הזוג אומרים את וידוי "על חטא" הנאמר ביום הכיפורים בסיום תפילת "שמונה עשרה" בזמן תפילת מנחה. וכך, ביום הזה, יימחלו להם כל עוונותיהם.

 

הבדלים בין אשכנזים לספרדים

חתונה חרדית ספרדית לא נראית כמו חתונה חרדית אשכנזית. קיימים 4 הבדלים עיקריים בין שתי העדות. ההבדל הראשון ניכר בנוסח הכתובה. השוני בא לידי, בעגה, בשפה ובשבועה. ההבדל השני הוא במיקום החופה, אצל האשכנזים יש חובה לחופה תחת הכוכבים, בעוד הספרדים מאפשרים חופה גם בתוך אולם. ההבדל השלישי הוא בביצוע שבע ההקפות, הנעשות על ידי כלות רק בחתונה אשכנזית, אצל הספרדים, המעגליות הסמלית מתבטאת בקידוש החתן את כלתו בטבעת עגולה. ההבדל הרביעי הוא בהעדר חדר ייחוד אצל הספרדים מטעמי צניעות.